att välja alternativa skönhetstävling, den vackraste flickan med ryggraden

– tävlingen är ofta en lysande färger – – värden, men det är en skönhetstävling. ryggraden, en skönhetstävling för, det är att välja den vackraste ”spinal fröken”.

det här är amerika i 50 – talet hölls en speciell tävling för att välja den mest perfekta från början i ryggraden flicka.

det här spelet i usa av ortopediska institutet. juryn består av skelett i form av medicinska experter och experter.

hoppas att det särskilda skönhetstävling, propaganda från friska ben rätt hållning, för att främja utvecklingen.

domarna behöver efter olika test för att fastställa huruvida de flickor som ryggrad i perfekt hälsa.

image och står för en spelare måste också bedömas.

röntgen spelare genom att skjuta skelett genereras.

lång tid inte korrekt sittande och stående, sittande påverkar skelettets hälsa utveckling genom det här spelet kan spela en positiv roll för att stimulera.

har bara tillräckligt för att få hälso – och standard ben sista heder.

vinnare med sin röntgen bilder.

till de tre spelare, har de mest vackra ryggraden.det är också i dag har en positiv roll för unga människor, för att på lång sikt och spela dator, mobiltelefon, som allvarligt har påverkat utvecklingen av friska ben.